Historisch Nieuwsblad | logo

Twee artikelen in Historisch Nieuwsblad

Historisch Nieuwsblad februari 2017 - coverIn het februarinummer (2017) van Historisch Nieuwsblad staan twee artikelen van mijn hand in een dossier ‘Handelsgeest’.

In het eerste artikel vertel ik over de vaak geroemde Nederlandse handelsgeest. Ik probeer te achterhalen wat die mentaliteit precies inhoudt door terug te gaan naar de oorsprong van de term, en aan de hand van een korte geschiedenis van de Nederlandse handel beoordeel ik in hoeverre Nederlanders er door de eeuwen heen uiting aan hebben gegeven. Mijn conclusie is dat ‘de Nederlandse handelsgeest’ nog maar sporadisch de kop opsteekt en dat dit niet iets is waar we al te rouwig om moeten zijn.

Het tweede stuk gaat over de Hanze, een middeleeuws handelsverbond met een bijna magisch aura — talloze bedrijven, verenigingen en zelfs een spoorlijn zijn ernaar vernoemd. Ik leg uit wat de Hanze zo bijzonder maakte en welke rol kooplieden uit de Nederlanden binnen het verbond speelden. De Hanze-handelsmentaliteit was zeker niet volmaakt, maar toch duidelijk meer het nastreven waard dan ‘de Nederlandse handelsgeest’.