De oorlog tegemoet verschijnt op 17 september 2020!

Petram Kruizinga - De oorlog tegemoet - omslag

De oorlog tegemoet, dat ik samen met Samuël Kruizinga heb geschreven, verschijnt op donderdag 17 september 2020 bij Uitgeverij Atlas Contact.

De oorlog tegemoet

Nederlanders en de strijd om Spanje, 1936-1939

De Nederlandse Spanjestrijders, onder wie de schrijver Jef Last, wisten heel goed waarom ze hun leven waagden in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939): als generaal Franco de macht zou krijgen in Spanje, zouden diens bondgenoten Hitler en Mussolini een ideale uitgangspositie hebben voor een nieuwe wereldoorlog. Door in Spanje te vechten, hoopten de Nederlandse strijders de wereld te redden van het fascisme. Maar veel Nederlanders dachten er anders over. Eerder dan als tegenstanders van Hitler werden de Spanjestrijders gezien als trawanten van Stalin: communisten die in Spanje, en later ook in Nederland, een rood regime wilden vestigen.

In De oorlog tegemoet volgen Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga op meeslepende wijze enkele van de markantste onder de pakweg 700 Nederlandse strijders – voor, tijdens en na de Spaanse Burgeroorlog. Zij vertellen over de motivatie van de strijders, de kille ontvangst die hun bij terugkeer wachtte en hun moeizame weg naar eerherstel, en leggen zo bloot hoe Nederland in de cruciale jaren voor mei 1940 worstelde met zijn identiteit en positie in Europa, waar de politieke spanningen het kookpunt naderden.

Met dit vloeiende vertoog zetten Petram en Kruizinga een monument neer voor de Nederlandse Spanjestrijders, de foreign fighters uit het verleden, die aangedreven door een vervlogen heilsleer (het communisme) bereid waren aan verre fronten te sneuvelen. En passant laten zij ook indringend zien hoe versimpelde beeldvorming in de media en populisme in de politiek al ten tijde van het interbellum een scherpe blik op de echte gevaren voor de nationale veiligheid – de opkomst van het fascisme – vertroebelden.

Beatrice de Graaf  

De oorlog tegemoet (Uitgeverij Atlas-Contact) is vanaf 17 september 2020 beschikbaar als paperback en e-book:

De oorlog tegemoet | omslag

De oorlog tegemoet
Lodewijk Petram en Samuël Kruizinga
€ 24,99

ISBN 978 90 450 3255 9