Logo Historisch Nieuwsblad

Historisch Nieuwsblad

Boeiende en levendige verhalen over wat je ‘de achterkant van de geschiedenis’ zou kunnen noemen.

Logo Ons Amsterdam

Ons Amsterdam – Erik Spaans

Het levert een schat aan mooie, vaak aangrijpende verhalen op. De auteurs maken op inventieve wijze gebruik van het beperkte bronnenmateriaal. Volledige recensie

OVT | logo

OVT – Wim Berkelaar

Indringende verhalen die heel goed [laten] zien hoe de geschiedenis zich ontwikkelt. Luister de hele recensie (vanaf ca. 5:00).

Militaire spectator - logo

Militaire Spectator – Jan Schoeman

Petram en Kruizinga hebben een boek geschreven dat een verhelde­rend licht laat schijnen over een episode in de recente Europese geschiedenis, die in het Nederlandse collectieve geheugen goeddeels is verdrongen […]

TSEG logo

TSEG – Bart van der Steen

Een van de sterke kanten van het boek is de uitgebreide aandacht voor de manier waarop de Nederlandse pers en het publiek reageerden op de inspanningen van communisten om Spanjestrijders […]

Nederlandse Boekengids | logo

De Nederlandse Boekengids – Rob Hartmans

Petram en Kruizinga laten zich niet leiden door ideologische debatten die in de jaren zeventig en tachtig nog de gemoederen verhitten, maar hebben zich bij hun vraagstelling wel degelijk laten […]

Sargasso | logo

Sargasso – Jos van Dijk

[Z]eker waard […] om te lezen. De auteurs hebben een vlotte pen, het verhaal is boeiend en het wordt onderbouwd door overvloedig en interessant bronmateriaal. Volledige recensie

Historisch Nieuwsblad | logo

Historisch Nieuwsblad – Rob Hartmans

Petram en Kruizinga schetsen een levendig beeld van de avonturen van de Spanjestrijders. […] Als bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandse maatschappij en politiek is dit goed geschreven boek […]