Nederlandse Boekengids | logo

De Nederlandse Boekengids – Rob Hartmans

Petram en Kruizinga laten zich niet leiden door ideologische debatten die in de jaren zeventig en tachtig nog de gemoederen verhitten, maar hebben zich bij hun vraagstelling wel degelijk laten […]

Sargasso | logo

Sargasso – Jos van Dijk

[Z]eker waard […] om te lezen. De auteurs hebben een vlotte pen, het verhaal is boeiend en het wordt onderbouwd door overvloedig en interessant bronmateriaal. Volledige recensie

Historisch Nieuwsblad | logo

Historisch Nieuwsblad – Rob Hartmans

Petram en Kruizinga schetsen een levendig beeld van de avonturen van de Spanjestrijders. […] Als bijdrage aan de geschiedenis van de Nederlandse maatschappij en politiek is dit goed geschreven boek […]

NRC Handelsblad | logo

NRC – Jeroen van der Kris

Petram en Kruizinga laten goed zien hoe het beeld van de Spanjegangers in de loop der jaren is gekanteld. De Spanjegangers werden bekeken zoals de terugkeerders uit Syrië nu: met […]

Traces of War

Petram en Kruizinga laten op overtuigende manier zien welke motivaties de vrijwilligers hadden en wat tegelijkertijd de houding was van de Nederlandse regering […] een zeer informatief boek over […] […]

Beatrice de Graaf

Met dit vloeiende vertoog zetten Petram en Kruizinga een monument neer voor de Nederlandse Spanjestrijders, de foreign fighters uit het verleden, die aangedreven door een vervlogen heilsleer (het communisme) bereid waren aan […]