Omslag Wereldgeschiedenis van Nederland (uitsnede)

‘1936: De geuzen in Madrid’, bijdrage in Wereldgeschiedenis van Nederland

Omslag Wereldgeschiedenis van Nederland (uitsnede)

Eind augustus 2018 is Wereldgeschiedenis van Nederland verschenen, een bundel met meer dan honderd bijdragen op het gebied vangeschiedenis en cultuur die samen het wereldwijde verhaal van de Nederlandse geschiedenis vertellen.

Samuël Kruizinga en ik hebben het hoofdstuk ‘1936: De geuzen in Madrid’ geschreven. Hierin laten we zien hoe de deelname van ongeveer zevenhonderd Nederlandse vrijwilligers aan de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) Nederland dwong de verontrustende internationale ontwikkelingen van de jaren dertig onder ogen te zien.

Onze bijdrage komt voort uit ons project over de Nederlandse Spanjestrijders.